Zdravé bývanie

Štúdie severských krajín (Fínsko, Švédsko, Nórsko) preukázateľne potvrdzujú pozitívny vplyv zrubových stavieb na zdravie človeka.

  • V zrubových stavbách nevznikajú plesne. Drevo pracuje s vlhkosťou, vyrovnáva vlhkosť vzduchu v interiéri stavby. Zrubový dom o pôdoryse 10 x 12 m ročne prijme a odovzdá cez svoje steny až 400 litrov vody.
  • U ľudí trvale žijúcich v zrubových stavbách je preukázaná nižšia tepová frekvencia srdca o dva údery za minútu.
  • Zrubové domy sú vhodné pre alergikov.
  • Pri výstavbe zrubových stavieb nie sú použité žiadne chemické látky, ktoré poznáme z mokrého procesu výstavby murovaných domov.