FAQ časté otázky 

Ako dlho si drevenica „sadá“?

Nami zhotovený zrub si v priebehu prvých troch rokov vplyvom zosychania dreva sadne od 2 do 4 cm. V súvislosti so sadaním stavby zákazníkovi nevznikajú žiadne komplikácie, ktoré by bránili bežnému užívaniu stavby.

Zrub, drevenica, drevodom. Aký je medzi nimi rozdiel?

Zrub je stavba s kmeňov guľatiny, alebo priziem. Je stavaná zrubovou technológiou log scribe. V stene stavby je zachovaná prirodzená zbiehavosť kmeňa stromu. Patrí sem kanadský zrub s presahom kmeňov v rohu stavby (sedlový spoj),

alebo zrub s priziem, kde je v rohu stavby tradičný rybinový spoj.

V oboch prípadoch ide o najnáročnejšiu technológiu výstavby, keďže ukladáme na seba dve oblé plochy bez akejkoľvek špáry. Zrub dodatočne netmelíme a nelištujeme.

Drevenica. Je stavba z hranolov rovnakého profilu, napr. 25 x 25 cm. Rohový spoj je tradičný rybinový. Medzi jednotlivými hranolmi v stene stavby vzniká medzera, ktorá sa musí dodatočne vyplniť izoláciou a olištovať, prípadne vytmeliť. Doba výstavby tohto typu je výrazne kratšia v porovnaní so zrubovou technológiou log scribe.

Drevodom. Do tejto kategórie stavieb patria moderné stavby z lepených KVH, resp. BSH hranolov, ktoré tvoria plnú skladbu obvodových stien a priečok domu.

Je možné upustiť od ručného spôsobu opracovania dreva, a tak znížiť výrobné náklady na stavbu drevenice?

Nie, nie sme ochotní stavať drevenice ako z 3D tlačiarne. Precízna práca s drevom chce svoj čas. Nepýšime sa množstvom, nestaviame 10, 20, 50 zrubov ročne. Máme 0 reklamácií na kvalitu. Veríme, že naše stavby čaká v budúcnosti zápis do kultúrneho dedičstva, ocenenie skutočného remesla.

Je výstavba z dreva ekologická?

V centre Skellefteå (SWE) sa do neba týči jedna z najvyšších drevostavieb na svete. Budova má 20 podlaží, výšku 75 metrov.

Podľa architektov z kancelárie White Arkitekter je možné uplatniť tento koncept aj tam, kde žiadne lesy nie sú. Skúmali, ako ďaleko by sa dala budova preniesť bez toho, aby zničili prínos v podobe úspor emisií. Vyšlo im, že by mohli dvakrát obísť celú planétu a stále by boli uhlíkovo neutrálni.

Kôra, piliny, hobliny. Odpad z výroby zrubového domu….

Je výstavba z dreva ekologická?

…spýtajme sa prírody.

Aký  získa zrubová stavba energetický certifikát?

Ročne vyexpedujeme zo Slovenska cca 4 milióny m³ drevnej guľatiny. To je pre predstavu 300 kamiónov denne.

Kam? Tam, kde stavajú z dreva:

1. Nemecko

2. USA

3. Čína

4. Poľsko

5. Rakúsko

Naša legislatíva je jednou z najbizarnejších v Európe.  Zatiaľ čo sa v najvyspelejších krajinách sveta predbiehajú, kto postaví najimpozantnejšiu drevostavbu, resp. celú mestskú štvrť z dreva, u nás expanduje vývoz drevnej hmoty do zahraničia. Tam, kde sa to dá, tam, kde drevo spĺňa energetický certifikát A.

Je stena drevenice dostatočná pre celoročné bývanie?

Vzorom pre nás sú najvyspelejšie a najchladnejšie krajiny sveta. Fínsko, Švédsko, Nórsko, Kanada. V severských krajinách, kde mráz bežne klesá pod -30°C, zima trvá od októbra do apríla, sú úplne bežné a plne postačujúce :

  • zrubové stavby hranené 20 – 25 cm
  • zruby z guľatiny o priemere 30 – 35 cm
  • drevostavby montované 20 – 25 cm

Fínsko:

Radová zástavba zrubových rodinných domov. Snehová pokrývka 130 cm. Teplota v noci -30 C°, cez deň – 15 C°. Hrúbka steny z dreva 25 cm.

Predsudky a mylné vnímanie „ideálnych vlastností“ murovaných stavieb u nás takmer úplne vytlačili drevo ako stavebný materiál.

Vždy som chcela bývať v drevenici. Je drevenica drahšia v porovnaní s murovanou stavbou?

Zrubový skelet v porovnaní s hrubou murovanou stavbou je určite drahší, vzhľadom na mnohonásobne väčší počet odpracovaných remeselných hodín.

Ak sa však pozrieme na dokončenie týchto dvoch rozdielnych stavieb, pri zrubovom dome:

– NEROBÍME zo strany interiéru omietky stien

– NEROBÍME zo strany exteriéru zateplenie s fasádnou omietkou

-NEROBÍME železobetónovú deku prvého nadzemného podlažia. Strop v zrube je samozrejme z drevených stropových hrád (v cene skeletu stavby) pripravený na montáž podláh v podkroví

-NEROBÍME železobetónový veniec po obvode stavby v prvom nadzemnom podlaží, na ktorý sa v murovanej stavbe kotví konštrukcia krovu.

V zrube je konštrukcia krovu súčasťou drevenej nosnej konštrukcie strechy, ktorá je prenesená na obvodové steny a nosnú priečku zrubu.

Vďaka tomuto je dokončenie zrubu menej náročné na prácu a podstatne rýchlejšie. Ostatné pracovné postupy ako dokončenie podláh, priečok, kúrenia, montáž okien, dverí, strešnej krytiny sú identické v oboch prípadoch.  Vo finále môžu byť ceny oboch typov stavieb podobné, to závisí od miery svojpomocných prác, resp. od cenotvorby dodávateľských spoločností…

Ako dlho vydrží náter drevenice?

Rakúske Alpy. Rok kolaudácie tohto zrubu (1750) hovorí za všetko. Zrub, ktorý štetec doposiaľ nevidel.

Alpský región od Rakúska cez Taliansko až po Švajčiarsko je plný moderných zrubových stavieb, ktoré majú jedno spoločné…..

… jednoducho sú bez náteru. Pretože miestny vedia, že ich zrubové stavby prežijú niekoľkonásobne bez toho, aby panikárili s brúsením a opakovaným maľovaním zrubu. O tom život v zrube nie je.

Alpský región nám dáva odpoveď aj na predchádzajúcu otázku. V nadmorských výškach cez 1500 m dnes kolaudujú zrubové domy o hrúbke steny 25 – 30 cm. Alpy. Miesto, kam polystyrén ešte neprišiel.

Najstaršia drevená stavba na Slovensku má 500 rokov. Čo vedeli naši predkovia o dreve? Aké farby mali k dispozícii? Drevo vyťažené v zimnom období pri  splne mesiaca (takzvané mesačné drevo) vydrží niekoľkonásobne dlhšiu dobu slúžiť svojmu účelu a nevyžaduje si žiaden náter. Túto vedomosť mali už starí Rimania, máme ju i my dnes.

Správne navrhnutá a dobre postavená drevenica si nevyžaduje žiaden náter. Zrub i tak prežije svojho investora viac ako dvakrát. Ak na zrub žiaden náter nedáme,  nemáme čo obnovovať.

Ak sa investor rozhodne zrub natrieť, odporúčame použiť prírodné farby na báze ľanového oleja, ktorého nevsiaknutá vrstva sa počas natierania priebežne zotiera suchou handrou. Zabránime tak vzniku vrstvy farby na povrchu dreva, ktorá po pár rokoch zdegraduje, lúpe sa a bolo by nutné ju odstrániť.  Začarovaný kruh brúsenia s natieraním sa môže začať.

Použitý náter: ľanový olej Limba – odtieň dub Slovenského výrobcu SLOVLAK Košeca, a.s.:

ľanový olej Limba – odtieň Palisander:

Ľanový olej Limba – transparent:

Ľanový olej Limba transparent v interiéri: