Náklady na bývanie

Švédsko

Z celkových mesačných nákladov na chod domácností investujú Švédi 3 % na vykurovanie. Patrí im európske prvenstvo. Podiel výstavby drevodomov vo Švédsku presahuje 85 %.

30 cm hrubá zrubová stena =

  • 70 cm dierovanej tehly
  • 1,6 m plnej tehly
  • 2,8 m železobetónu

Drevo je veľmi zlý vodič tepla. Teplo neakumuluje takmer vôbec – odráža ho späť, smerom do interiéru stavby. Tým výrazne šetrí náklady na vykurovanie domu, pretože vykurujeme priestor, v ktorom žijeme, nie chladné steny, ktoré nás obklopujú.