Ekológia

Nórsko. Táto krajina je podľa viacerých agentúr a štatistík najekologickejšou na svete.

Podiel výstavby drevodomov v Nórsku presahuje 85 %.

Podiel produkcie CO₂ v EÚ:

  1. výroba betónu, výstavba murovaných budov
  2. priemysel
  3. nákladná a osobná doprava
  4. poľnohospodárstvo
  5. odpady

Na Slovensku sa ročne vyťaží cca 9 miliónov m³ dreva.

Prirastie 12 miliónov. I napriek „plusovému“ číslu sa s Nórskom porovnávať nemôžeme. Až 1/3 kvalitnej drevnej guľatiny exportujeme do zahraničia. Podiel využitia dreva v stavebníctve u nás je sotva 10 %.